Увиите заедно дрехите от гардероба заедно със закачалките

Това е най-бързият начин да опаковате гардероба си, Така ще задържите дрехите ви на закачалките и ще разопаковате много по-бързо.