Чупливите вещи увийте в дрехи или в специалната обвивка с балончета

Чупливите вещи увийте в дрехи или в специалната обвивка с балончета

Две в едно - така опаковате и дрехите, и съдовете.