Номерирайте кутиите

Номерирайте кутиите си и направете подробен списък на това, което сте поставили във всяка кутия с номер. Така ще бъде по-лесно да се уверите, че не сте забравили нещо, а и ще спестите много време при разопаковането, тъй като няма да търсите къде какво има.