Направете снимки

Просто е - Направете снимка на свързаните кабели с електрониката, за да можете да видите как да ги свържете после.