Ненужни ценни предмети

Ако притежавате ценни предмети, които вече не са ви нужни, започнете да ги продавате най-малко 6 седмици преди преместването.